गृह कर्ज

165142855

हेतू

 • नवीन फ्लॅट खरेदीसाठी आणि घर बांधणी साठी किंवा जूने फ्लॅट / घर खरेदीसाठी
 • निवासी मालमात्तेच्या दुरूस्ती / सुधारणा / विस्तारासाठी.

पात्रता

 • 18 वर्षांच्या वरील भारतीय नागरिक.
 • आपण वैयक्तिकरीत्या किंवा कुटुंबातील अन्य व्यक्ती जसे वडील, आई, मुलगा आणि पती / पत्नी, ज्यांचे नियमित उत्पन्न स्रोत आहेत त्यांना सह अर्जदार बनवून एकत्र कर्ज मिळवू शकता.
 • अधिक तपशिलासाठी आमच्या जवळच्या शाखेत संपर्क साधा.

कमाल रक्कम

 • रु.६ लाख पर्यंत.

परतफेड

 • १८० हप्ते पर्यंत [ कमाल ]
 • परतफेडीच्या परिवर्तनशील पद्धती उपलब्ध

हमी / सुरक्षितता

 • जर खरेदीसाठी प्रस्तावित घर / फ्लॅट ची निर्मिती होण्याचे बाकी असेल अथवा निर्मिती चालू असेल तर अतिरिक्त सुरक्षतेची आवश्यकता लागू शकते (पूर्णता कालावधी पर्यंत)

गृह कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे

 • कर्ज मागणी अर्ज.
 • दोन जामीनदार(अटीस अधीन राहून).
 • कलर फोटो, राहत्या घराचा पुरावा (पासपोर्ट, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, वीज बिल,आधार कार्ड इ.)
 • संचालक शिफारस.
 • नोंदणी प्रमाणपत्र/ व्यवसायाचा पुरावा/ व्यवसायाचा दाखला
 • मागील तीन वर्षाची आर्थिक पत्रे / पगार दाखला किंवा उत्पन्नाचा दाखला/ सरल फॉर्म/ फॉर्म१६.
 • मूळ खरेदीखत (विक्री करार / विक्री मान्यता ).
 • मंजूर योजना, ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा , शहर सर्वेक्षण निर्देशांक २ (एक महिन्याच्या आतील).
 • एन.ए. ऑर्डर / मंजूर योजना/ मंजूर नकाशा/ मंजूर इमारत योजना बांधकाम परवाना
 • बांधकाम पूर्ण झाल्याचा दाखला.
 • मुल्यांकन शुल्क, सी.ए.शुल्क, कायदेशीर सल्लागार शुल्क (अटी व नियमाप्रमाणे)
 • फ्लॅटचा करार.
 • डीड ऑफ डीक्लेरेशन ची प्रत.
 • बिल्डर व सोसायटीचा ना हरकत दाखला.
 • रजी.गहाणखत ,इंडेक्स २,बोजा नोंदी उतारा.

जामीनदारासाठी आवश्यक कागदपत्रे

 • कलर फोटो, राहत्या घराचा पुरावा (पासपोर्ट, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, वीज बिल,आधार कार्ड इ.)
 • मागील तीन वर्षाची आर्थिक पत्रे / पगार दाखला किंवा उत्पन्नाचा दाखला/सरल फॉर्म/ फॉर्म१६.
 • मालमत्ता कार्ड, ७/१२ उतारा