वाहन कर्ज

n53cf93af37f56

हेतू

आता आपण संस्कार  वाहन कर्ज मिळवून मालकीचे वाहन मिळवण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकता.

 • वैयक्तिक वापरासाठी वाहन खरेदी
 • वाहतूक व्यवसाय / पर्यटनासाठी वाहन खरेदी

पात्रता

 • 18 वर्षांच्या वरील भारतीय नागरिक.
 • कोणताही व्यावसायिक / स्वत: कार्यरत.
 • पगारदार व्यक्ती.
 • अधिक तपशिलासाठी आमच्या जवळच्या शाखेत संपर्क साधा.

कमाल रक्कम

 • नवीन वाहन - अवतरण रक्कमेच्या ७५%

परतफेड

 • नवीन वाहनासाठी - ८४ हप्ते पर्यंत [ कमाल ]
 • जुने वाहनासाठी- ३६ हप्ते पर्यंत [ कमाल ]
 • परतफेडीच्या परिवर्तनशील पद्धती उपलब्ध

व्याजदर

 • व्याज १२.५० % दरसाल, कर्जाच्या कमी होणाऱ्या कर्ज रक्कमेच्या आधारावर मोजला जाईल.

हमी / सुरक्षितता

 • स्व मालकीचे वाहन.

वाहन कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे

 • कर्ज मागणी अर्ज
 • दोन जामीनदार(अटीस अधीन राहून)
 • कलर फोटो, राहत्या घराचा पुरावा (पासपोर्ट, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, वीज बिल, आधार कार्ड इ.)
 • संचालक शिफारस
 • नोंदणी प्रमाणपत्र/ व्यवसायाचा पुरावा/ व्यवसायाचा दाखला
 • मागील तीन वर्षाची आर्थिक पत्रे / पगार दाखला किंवा उत्पन्नाचा दाखला/सरल फॉर्म/ फॉर्म१६
 • वाहनाची मूळ खरेदी
 • मुल्यांकन शुल्क, सी.ए.शुल्क

जामीनदारासाठी आवश्यक कागदपत्रे

 • कलर फोटो, राहत्या घराचा पुरावा (पासपोर्ट, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, वीज बिल,आधार कार्ड इ.)
 • मागील तीन वर्षाची आर्थिक पत्रे / पगार दाखला किंवा उत्पन्नाचा दाखला/सरल फॉर्म/ फॉर्म१६